Klasifikácie, stupnice

Horolezecké klasifikácie

Klasifikácia UIAA
Lezecká stupnica Medzinárodnej horolezeckej asociácie UIAA
CHChodecký terénĽahký chodecký terén, kde nie je potrebné používať ruky.
I
ĽahkéNajjednoduchšia forma skalného lezenia, nie však už ľahký chodecký terén. K zabezpečeniu rovnováhy je treba pomôcť rukou. Začiatočníci musia byť istení lanom.
II
Mierne ťažkéTu začína skutočné lezenie, pri ktorom je vyžadovaná technika troch bodov.
III
Stredne ťažkéNa exponovaných miestach sa doporučuje medziistenie. Kolmé miesta alebo previsy s dobrými chytmi už vyžadujú fyzickú silu. Trénovaní a skúsení lezci môžu prekonávať úseky tohoto druhu stupňa obťažnosti ešte bez použitia lana.
IV
ŤažkéNa tomto stupni začína skutočné lezenie. Dostatočné lezecké skúsenosti sú nutné. Lezecké úseky väčšinou vyžadujú viac istenia. Istenie lanom je už obvyklé i u skúsených a trénovaných lezcov.
V
Veľmi ťažkéZvyšuje sa počet medziistení, lezenie kladie zvýšené nároky na fyzickú kondíciu, techniku a skúsenosti.
VI
Neobyčajne ťažkéLezenie vyžaduje nadpriemerné schopnosti a výbornú trénovanosť. Veľká expozícia sa často spojuje s malými možnosťami zaistenia.
VII
Mimoriadne ťažkéMožno zvládnuť len so zvýšenou trénovanosťou a s pomocou špeciálnej výstroje. I výborní lezci potrebujú špeciálnu prípravu pre určitý druh skaly, aby úseky tohoto stupňa preliezli spoľahlivo bez pádu. Dokonalá technika istenia je nevyhnutná.
VIII
Veľmi vysoké nároky na špeciálnu prípravu i na výstroj, výstupy a úseky krajných stupňov možno často zvládnuť až po predchádzajúcich nácvikoch a získaní pohybových návykov. Vyhradené pre vrcholových lezcov.
IX
XPredchádzajúce nacvičovanie je nevyhnutné, ani najlepší špičkoví lezci nie sú schopní úseky tohoto stupňa opakovať často, k prekonaniu sú nutné ideálne podmienky (vonkajšie i psychické) i dokonalé sústredenie na výkon.
XIzatiaľ len dvaja ľudia na svete (Adam Ondra, Chris Sharma)
XIIlen Adam Ondra
Lezenie v ľadoch - Objektívna náročnosť a nebezpečenstvo
Objektívna náročnosť a nebezpečenstvo
IKrátke lezenie s dobrým istením a jednoduchým zostupom. Horské a vysokohorské lezenie bez objektívneho nebezpečenstva.
IIJedna alebo dve dĺžky s malým objektívnym nebezpečenstvom na krátkom úseku vyznačenom v popise. Zostup sólo alebo jednoduchým zlanovaním.
IIIDlhá cesta s viac ako hodinovým nástupom, prípadne na lyžiach. Dobré istenie, jedno exponované miesto. Zlaňovanie po celej ceste. Objektívne nebezpečenstvo na dlhšom úseku vyznačenom v popise.
IVDlhá alebo vzdialená cesta, nutné skúsenosti s vysokohorským lezením. Náročný nástup s použitím vlastného materiálu. Objektívne nebezpečenstvo v celej ceste, dlhý a ťažký zostup.
VDlhý vysokohorský výstup vyžadujúci vysokú úroveň lezcov a kvalitnú výbavu. Expozícia a nebezpečenstvo lavín. Objektívne nebezpečenstvo v celej ceste, ťažký zostup.
VIVeľmi dlhá cesta v alpskej stene trvajúca dlhšie ako deň. Nebezpečenstvo pádu lavín, serakov a kameňov. Dopredu sa nedajú určiť podmienky v celej ceste.
VIIZvýšenie predošlých problémov (napr. lezenie po odpadajúcich serakoch).
Lezenie v ľadoch - Technická obtiažnosť ľadu
Technická obtiažnosť ľadov
1Ľadovo-snehový výstup o sklone najmenej 45°, k výstupu stačia mačky.
2Výstup v dobrom ľade so sklonom najmenej 45° s najmenej 5 metrovým úsekom 60°.
3Výstup s najmenej 45 m úsekom o sklone 60°, najmenej 10 m úsekom 70° a najmenej 2 m sklonu 90°. Stanovište v skale so stálou možnosťou dobrého istenia v ľade.
4Výstup s najmenej 45 m úsekom 70°, 15 m úsekom 80° a najmenej 5 m úsekom 90°. Stála možnosť istenia.
5Výstup s najmenej 45 m úsekom 80° a najmenej 20-30 m úsekom 90°. Vyžaduje dobrú lezeckú techniku.
6Výstup s najmenej 45 m úsekom 90°. Dlhý, kolmý ľad s prevismi, rôzna kvalita ľadu i istenia. Vysoká lezecká úroveň podmienkou.
7Dlhý, kolmý a previsnutý ľad zlej kvality (glazúry, záclony) bez dostatočnej súdržnosti. Istenie pochybné, alebo v ľade nemožné.
8Stupňovanie technických ťažkostí spravidla pri veľmi zlých možnostiach istenia.
Mixové lezenie
Supnica mixového lezenia
Mixové lezeniePorovnanie s UIAA
M1
M2
M3
M4V-
M5V
M6VI+ / VII+
M7VII+ / VIII
M8VIII+ / IX
M9IX+ / X+
M10X+ / XI
M11XI+
Bouldering USA
Stupnica boulderingu v USAPorovnanie s UIAA
V0V+/VI
V1VI/VI+
V2VII-/VII+
V3
V4VIII/VIII+
V5VIII+/IX-
V6IX-
V7IX
V8IX+
V9IX+/X-
V10X-
V11X
V12X+
V13XI-
V14XI-/XI
V15XI
Štýly lezenia
štýly voľného lezenia
RPRot Punkt / Red pointsúvislý voľný prelez bez pripravených expresiek alebo iného istenia
PP
Pink pointsúvislý voľný prelez, istenie môže byť predpipravené
OS
On sightprelez štýlom RP na prvý pokus, pričom lezec cestu nepozná a nemá o nej informácie
Flash
prelez štýlom RP na prvý pokus, pričom lezec má o ceste informácie (problémové kroky)
TR
Top ropevoľný prelez (bez odsadania) s horným lanom
AF
Alles frei / After fallnesúvislý voľný prelez, odsadanie len v štandoch pri viacdĺžkových cestách
RK
Rot kreissako RP, ale po páde sa nechám spustiť k najbližšiemu bodu, kde nepotrebujem ruky (no-hand rest)
Free solo
sólo lezenievoľný prelez cesty bez použitia lana a istiacich prostriedkov
Istené sólo
voľný prelez cesty s použitím samoistenia
Porovnávacie tabuľky
UIAA
Francúzska
Saská
Britská technická
Britská súhrná
Britská
Austrálska
USA
Nórska
Švédska
Franc. (bolder)
USA (bolder)
Mixová
CH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
 
 
 

4a

 
easy
 
 
 
 
 
III
 
 
4b
 
Vdiff
 
 
5.0
 
 
III+
 
 
easy
hard
 
 
5.1
 
 
IV-
 
 

4c

Severe
easy
 
 
5.2
 
 
IV
 
 
hard
VS
 
 
5.3
 
 
IV+
 
 
5a
 
hard
 
 
5.4
 
 
V-
 
 
easy
 
 
 
5.5
 
 
M1
V
 
 
 
HVS
 
 
 
5.6
5-
5-
 
 
M2
V+
5a
VI
5b
hard
 
 
 
5.7
5
5
Fb 3
V0
M3
VI-
5b
VIIa
 
easy
 
 
5.8
5+
5+
Fb 4
M4
VI
5c
VIIb
5c
 
E1
 
 
5.9
6-
6-
Fb 5a
M5
 
5c+
 
easy
hard
 
 
 
Fb 5b
V1
M6
VI+
6a
VIIc
E2
 
 
19
5.10a
6
6
Fb 5c
VII-
6a+
VIIIa
hard
easy
E2 5c
19/20
5.10b
Fb 6a
V2
VII
6b
VIIIb
6a
 
E3
 
20
5.10c
6+
6+
Fb 6a+
VII+
6b+
VIIIc
easy
hard
E3 5c+
21
5.10d
7-
Fb 6b
VII+/VIII-
6c
 
 
E4
 
 
21/22
5.11a
7-
Fb 6b+
V3
M7
VIII-
6c+
IXa

6b

hard
easy
E4 6a+
22
5.11b/c
7
Fb 6c
VIII
7a
IXb
 
E5
 
23
5.11d
7
Fb 6c+
V4
VIII+
7a+
IXc
 
hard
E5 6b
24
5.12a
7+
7+
 
M8
VIII+/IX-
7b
 
easy
 
 
25
5.12b
8-
Fb 7a
V5
IX-
7b+
Xa
6c
E6
 
E6 6b+
26
5.12c
8
8-
Fb 7a+
V6
IX
7c
Xb
hard
 
 
27
5.12d
8
Fb 7b
V7
IX+
7c+
Xc
 
easy
 
28
5.13a
8+
Fb 7b+
V8
M9
IX+/X-
8a
 
 
E7
E7 6c+
29
5.13b
Fb 7c
V9
X-
8a+
XIa

7a

easy
hard
 
30
5.13c
9-
8+/9-
Fb 7c+
V10
X
8b
 
E8
 
E8 7a
31
5.13d
9
Fb 8a
V11
X/X+
 
XIb
hard
 
 
 
 
9
 
 
X+
8b+
 
 
 
 
32
5.14a
Fb 8a+
V12
M10
X+/XI-
 
XIc
 
 
easy
 
 
 
 
 
XI-
8c
XIIa
 
 
E9
E9 7a+
33
5.14b
9+
Fb 8b
V13
XI-/XI
8c+
 
7b
easy
hard
 
34
5.14c
Fb 8b+
V14
XI
9a
 

E10

 
E10 7b
35
5.14d
Fb 8c
V15
XI+
9a+
 
hard
 
 
36
5.15a
 
 
M11
XI+/XII-
9b
5.15b
XII-
9b+
5.15c
XII-/XII
9b+/9c
XII
9c
5.15d

Západoalpská klasifikačná skupina

F
fasile ľahké
PD
pew difticiles mierne ťažké
AD
assez difticiles stredne ťažké od stupňa AD sa občas používajú ešte aj medzistupne „in“ (-) a „sup“ (+)
D
difticiles ťažké
TD
trés difticile veľmi ťažké
ED
extrem difticile krajne ťažké existujú štyri podstupne ED1, ED2, ED3 a ED4
ABO
extrem výnimočne ťažké dá sa stretnúť aj s označením EX
Ruská Západoalpská
1 F-PD
2A PD
2B PD+
3A AD
3B AD+/D-
4A D
4B D+/TD-
5A TD/ED-
5B TD+/ED
6 ED-/ED+

Klasifikácia lezenia s technickými pomôckami

„New Age“ V tatranských sprievodcoch
A0
A1
možná dĺžka pádu 5 metrov krátky úsek po dobre držiacich skobách
A2
možná dĺžka pádu 10 metrov dlhší úsek po dobre držiacich skobách
A3
možná dĺžka pádu 15 metrov úsek na zle držiacich skobách
A4
možná dĺžka pádu 20 merov lezenie s použitím špeciálnych skôb
A5
možná dĺžka pádu na plnú dĺžku lana so smrteľnými následkami

Klasifikácia obtiažností – v starých tatranských sprievodcoch (Puškáš, Kroutil…)

CH
chodecký terén
I
ľahké
II
mierne ťažké
II-III
dosť ťažké
III
ťažké
IV
veľmi ťažké
V
neobyčajne ťažké
VI
krajne ťažké

Zdroje: Choze, Alpin Club Lokomotíva Bratislava, KST Stará Turá, UIAA, SSA

Turistické klasifikácie

Vysokohorská turistická klasifikácia
AChôdza po technicky nenáročnom teréne, používanie rúk nie je nutné.
BChôdza po strmých skalách s príležitostným použitím rúk na udržanie rovnováhy.
CPostup po skalách s veľkým sklonom. Chyty a stupy sú dobré, avšak príležitostne treba silovo zabrať na rukách.
DTo isté ako C, trasa je však situovaná v silne exponovanom teréne, alebo v zlej skale(mokré komíny, lokre,…). Chyty a stupy zavše nemajú ideálnu orientáciu.
Talianska turistická klasifikácia
CAI - Club Alpino Italiano
T
(Turistico)
Turistika
Cesty so zreteľnými chodníkmi, ktoré nespôsobia nejasnosti v orientácii - poľné cesty, cesty pre dobytok a jednoduché cesty, obvykle v nižšej výške ako 2000 m.
Vyžadujú základné vedomosti o horskom prostredí a dobrú fyzickú kondíciu.
E
(Escursionistico)
Horská turistika
Najčastejšie cesty. Cesty po chodníkoch, ktoré nemusia byť vždy zreteľné, alebo bez chodníka. Je tu horšia orientácia ale bez problémov, smer je vždy jasný. Vedú vo vyšších výškach, môže byť strmé stúpanie alebo klesanie. Vedú na trávnatých alebo skalnatých svahoch so zvyškami snehu. Na krátkych úsekoch môže byť cesta ohrozovaná padajúcimi skalami bez väčšieho nebezpečenstva. Krátke, ľahké lezecké úseky bývajú obyčajne zaistené lanom, reťazou alebo rebríkom.
Vyžadujú zmysel pre orientáciu, znalosti o horskom prostredí, dobrú obuv a primerané vybavenie (uväzy, karabíny).
EE
(per Escursionisti Esperti)
Náročná horská turistika
Cesty bez značiek, vyžadujú schopnosť pohybu v ťažšom teréne. Ľahké lezenie, traverz snehových polí a žľabov, exponované, šmykľavé úseky na tráve a skale chudobnejšie na stupy a chyty. Ťažké skalné úseky s technicky náročným stúpaním nemusia byť zaistené lanom. Nepatria sem ľadovce.
Vyžadujú dobré orientačné schopnosti, sledovať výstrahy horskej služby, dodržiavať bezpečnostné opatrenia, tréning, skúsenosti v horách, netrpieť závratmi a primerané vybavenie (uväzy, karabíny, lano). Horná hranica pre pešiu turistiku.
EEA
(per Escursionisti Esperti, con Attrezzature)
Alpská túra s vybavením
Na tieto cesty je potrebné vybavenie na via feraty alebo istiace prostriedky používané v horolezectve (uväzy, karabíny, lano, čakan, mačky …).
Vyžadujú zručnosť, pripravenosť, skúsenosť a všetko uvedené v EE.
Švajčiarska turistická klasifikácia
SAC -Schweizer Alpen Club
T1
Turistika
chodník dobre priechodný,
terén plochý alebo mierne sklonený, žiadne nebezpečenstvo pádu
ľahké topánky,
orientácia bez problémov aj bez mapy
T2
Horská turistika
chodník priechodný,
terén miestami strmý, nebezpečenstvo pádu nie je vylúčené
čiastočná istota kroku
trekingové topánky sú doporučené
ovládanie základnej orientácie
T3
Náročná horská turistika
chodník nemusí byť stále viditeľný
exponované miesta môžu byť zaistené lanom alebo reťazou, alebo potrebujeme používať ruky na udržiavanie rovnováhy
miestami exponované úseky s nebezpečenstvom pádu, voľné kamene, strmšie úseky bez chodníka
dobrá istota kroku
dobré trekingové topánky
priemerná orientácia základné alpské skúsenosti
T4 +/−
Alpská túra
chodník nie je vždy viditeľný
na niektorých miestach potrebujeme k postupu ruky
terén často exponovaný, strmé trávnaté pasáže, ľahšie firnové polia, ľadovcové úseky
ovládať chôdzu v exponovanom teréne
pevné trekingové topánky
vedieť posúdiť terén a dobre ovládať orientáciu
alpské skúsenosti, pri zhoršenom počasí môže byť návrat ťažký
T5 +/−
Náročná alpská túra
často bez chodníka, jednoduché lezecké úseky
exponovaný, náročný terén, príkre, strmé ľadovce a firnové polia s nebezpečenstvom pošmyknutia
horolezecké topánky
s istotou posúdiť terén a veľmi dobrá orientácia
dobré alpské skúsenosti a základné vedomosti pri narábaní s čakanom a lanom
T6 +/−
Ťažká alpská túra
najčastejšie bez chodníka, lezecké miesta do II UIAA
terén často veľmi exponovaný, strmé úseky, ľadovec so zvýšeným nebezpečenstvom pošmyknutia
výborná orientácia
bohaté alpské skúsenosti a ovládanie alpskej techniky a istiacich prostriedkov
Porovnanie VHT - UIAA
VHT stupnica v porovnaní s horolezeckou stupnicou UIAA (približne)
VHTUIAA
A0
B1
C2
D3

Ferratové klasifikácie

Rakúske ferraty
StupeňPopis
A
Leicht
Zaistené, jednoznačne vedené turistické cesty a veľmi ľahké zaistené cesty – ferraty. Miestami vedené strmým skalným terénom, buď po prirodzených skalných pásoch alebo po umelých pomôckach (umelé stupy, lávky). Umelé istenie v podobe oceľových lán, reťazí alebo zábradlí slúži prevažne len pre zvýšenie pocitu istoty v exponovanom teréne, z technického hľadiska však nie je nutné. Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa náročnosti I. UIAA.
B
Mässig schwierig
Mierne strmý skalný terén. Umelé zaistenie sa tu nachádza v podobe oceľových lán, kramlí, kolíkov a rebríkov, slúži hlavne k postupu vpred. Niektoré úseky sú už namáhavé a vyžadujú silu. Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa náročnosti maximálne II. UIAA.
C
Schwierig
Strmý skalný terén. Umelým istením (oceľové laná, kramle, kolíky, rebríky) je opatrená prevažná časť z celkovej dĺžky cesty. Niektoré pomôcky môžu byť horšie dostupné pre nižšie postavy. Časté sú tu zvislé steny s natiahnutým oceľovým lanom pre zaistenie. Zaistené úseky už vyžadujú určitú silu v pažiach a pri dlhšej trase sú unavujúce a veľmi namáhavé. Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén najviac III. stupňa náročnosti UIAA.
D
Sehr schwierig
Veľmi strmý skalný terén, miestami kolmé alebo previsnuté úseky. Umelé istenie je realizované najčastejšie len pomocou oceľových lán a príležitostne umiestnenými stupmi (kramle, kolíky). Na niektorých úsekoch sú veľmi exponované. Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén IV. stupňa náročnosti UIAA. Predpokladá sa, že lezec ktorý na zaistenú cestu nastupuje je trénovaný a vo výbornej kondícii. Je vhodné použiť špeciálnu obuv s podrážkou podobnú lezeckým topánkam. Cestou možno prechádzať úsekmi s náročnosťou I – II. UIAA, ktoré nie sú vôbec zaistené a je nutné ich s istotou prekonať. Odporúča sa iba dostatočne skúseným vysokohorským turistom a horolezcom. Neskúsení by mali byť istení skúseným vysokohorským vodcom alebo inštruktorom.
E
Extrem schwierig
Miestami extrémne exponované cesty via ferrata, vedené v kolmom skalnom teréne s minimom prirodzených stupov. Umelé zaistenie je realizované väčšinou len pomocou oceľových lán a len veľmi málo umelými stupmi (kramle a kolíky). Najťažšie miesta vyžadujú použitie horolezeckej techniky alebo veľkej sily v pažiach. Bez umelého istenia by sa jednalo o ťažký horolezecký terén – miestami V – VI. stupňa náročnosti UIAA. Tieto zaistené cesty už majú vyslovene športový charakter. Púšťať sa na ne môžu len veľmi skúsení vysokohorskí turisti a horolezci. Určené sú hlavne pre špecialistov a zanietencov. Kľúčové miesta sú nebezpečné a vyžadujú koncentráciu. Bežne sa vyskytuje lezenie náročnosti II. UIAA bez istenia. Neskúsení musia byť jednoznačne istení skúseným vodcom alebo inštruktorom. Tieto ferraty nemajú za úlohu lezcovi cestu uľahčiť, ale naopak vyhľadávajú komplikované miesta.
Nemecké ferraty
StupeňPopis
K1
Leicht
Spravidla značené trasy. Istenie vzhľadom k terénu je pohodlné. Veľké prírodné stupy. Tam kde chýbajú sú rebríky alebo kramle. Exponovaných úsekov je menej a sú istené lanom. Pre skúsených nie je potrebné istenie.
K2
Mittel
Pohyb už po strmšom skalnom teréne, cesta je dobre zaistená. Strmé, alebo kolmé úseky sú zaistené rebríkom alebo kramľami. Aj v menej ťažkom teréne sú oceľové laná alebo reťaze. Aj pre skúsených je vhodné istenie.
K3
Ziemlich schwierig
Dlhšie cesty v strmom, tiež v previsnutom teréne (horolezecký terén stupňa obťažnosti III). Cesta je dobre zaistená. Nie sú tu úseky kde potrebujeme silu rúk. Istenie je potrebné.
K4
Schwierig
Strmý a ťažší skalný terén, miestami s kolmými a dobre zaistenými prevismi. Viac exponovaných úsekov, prirodzené stupy a chyty sú často malé. Aj v exponovaných úsekoch je len oceľové lano (sila rúk potrebná). Umelé pomôcky (železné kolíky alebo stupy) sú len na ťažších miestach.
K5
Sehr schwierig
Cesty v ťažkom skalnom teréne, s kolmými a mierne previsnutými úsekmi. Viac dlhých namáhavých úsekov. Kolmé úseky občas zaistené len oceľovým lanom. Umelé pomôcky len v extrémnych úsekoch. Len pre skúsených v dobrej forme (náročné na silu rúk).
K5
Extrem schwierig
Cesty pre silné ruky, dobré nervy a výbornú kondíciu. Dlhé, úsporne zaistené úseky. Vhodné použiť lezečky a vytvoriť lanové družstvo. Do tejto kategórie patrí len málo extrémnych ciest.
Talianske ferraty
SAC -Schweizer Alpen Club
T1
Turistika
chodník dobre priechodný,
terén plochý alebo mierne sklonený, žiadne nebezpečenstvo pádu
ľahké topánky,
orientácia bez problémov aj bez mapy
T2
Horská turistika
chodník priechodný,
terén miestami strmý, nebezpečenstvo pádu nie je vylúčené
čiastočná istota kroku
trekingové topánky sú doporučené
ovládanie základnej orientácie
T3
Náročná horská turistika
chodník nemusí byť stále viditeľný
exponované miesta môžu byť zaistené lanom alebo reťazou, alebo potrebujeme používať ruky na udržiavanie rovnováhy
miestami exponované úseky s nebezpečenstvom pádu, voľné kamene, strmšie úseky bez chodníka
dobrá istota kroku
dobré trekingové topánky
priemerná orientácia základné alpské skúsenosti
T4 +/−
Alpská túra
chodník nie je vždy viditeľný
na niektorých miestach potrebujeme k postupu ruky
terén často exponovaný, strmé trávnaté pasáže, ľahšie firnové polia, ľadovcové úseky
ovládať chôdzu v exponovanom teréne
pevné trekingové topánky
vedieť posúdiť terén a dobre ovládať orientáciu
alpské skúsenosti, pri zhoršenom počasí môže byť návrat ťažký
T5 +/−
Náročná alpská túra
často bez chodníka, jednoduché lezecké úseky
exponovaný, náročný terén, príkre, strmé ľadovce a firnové polia s nebezpečenstvom pošmyknutia
horolezecké topánky
s istotou posúdiť terén a veľmi dobrá orientácia
dobré alpské skúsenosti a základné vedomosti pri narábaní s čakanom a lanom
T6 +/−
Ťažká alpská túra
najčastejšie bez chodníka, lezecké miesta do II UIAA
terén často veľmi exponovaný, strmé úseky, ľadovec so zvýšeným nebezpečenstvom pošmyknutia
výborná orientácia
bohaté alpské skúsenosti a ovládanie alpskej techniky a istiacich prostriedkov
Francúzske ferraty
StupeňPopis
F
Facile
Jednoduché cesty, vhodné pre úplných začiatočníkov.
PD
Peu Difficile
Trochu ťažšie cesty, vhodné pre začiatočníkov a prípadne aj deti.
AD
Assez Difficile
Mierne ťažké cesty, vhodné aj pre začiatočníkov so skúseným doprovodom.
D
Difficile
Ťažké cesty, vhodné pre trénovaných športovcov.
TD
Tres Difficile
Veľmi ťažké cesty, fyzicky náročné, pre skúsených.
ED
Extremement Difficile
Extrémne ťažké, veľmi fyzicky náročné cesty. Vhodné pre skúsených športovcov s výbornou kondíciou.

Ďalšie stupnice a klasifikácie

Riziko lavín

Stupnica vetra
StupeňRozsahPomenovanieÚkazy
00-0,2 m/sBezvetrieDym stúpa kolmo nahor
pod 1 km/h
10,3–1,5 m/sVánokSlabý pohyb dymu a lístia, veterná koruhva sa nehýbe
1–5 km/h
21,6–3,3 m/sSlabý vietorSlabý pohyb dymu a lístia, veterná koruhva sa nehýbe
6–11 km/h
33,4–5,4 m/sMierny vietorŠelest lístia, veterná koruhva sa hýbe, vietor citeľný na tvári
12–19 km/h
45,5–7,9 m/sPomerne čerstvýSlabý pohyb dymu a lístia, veterná koruhva sa nehýbe
20–28 km/h
58–10,7 m/sČerstvý vietorPohyb celých kríkov
29–38 km/h
610,8–13,8 m/sSilný vietorPohyb silnejších konárov, svist drôtov
39–49 km/h
713,9–17,1 m/sPrudký vietorPohyb celých stromov, chôdza proti vetru je obtiažna
50–61 km/h
817,2–20,7 m/sBúrlivý vietorLámu sa vetvy, chôdza proti vetru je nemožná
62–74 km/h
920,8–24,4 m/sVíchricaMenšie škody na stavbách, padajú škridly
75–88 km/h
1024,5–28,4 m/sSilná víchricaVyvracanie niektorých stromov
89–102 km/h
1128,5–32,6 m/sMohutná víchricaRozsiahle vývraty
103–117 km/h
12nad 32,7 m/sOrkánNičivé účinky
nad 118 km/h
Pocitová teplota podľa sily vetra
Rýchlosť vetraTeplota ovzdušia v °C
m/skm/h50-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50
1.454−2−7−13−19−24−30−36−41−47−53−58
2.8103−3−9−15−21−27−33−39−45−51−57−63
4.2152−4−11−17−23−29−35−41−48−54−60−66
5.6201−5−12−18−24−30−37−43−49−56−62−68
7251−6−12−19−25−32−38−44−51−57−64−70
8.4300−6−13−20−26−33−39−46−52−59−65−72
10350−7−14−20−27−33−40−47−53−60−66−73
1140−1−7−14−21−27−34−41−48−54−61−68−74
12.545−1−8−15−21−28−35−42−48−55−62−69−75
1450−1−8−15−22−29−35−42−49−56−63−69−76
1555−2−8−15−22−29−36−43−50−57−63−70−77
1660−2−9−16−23−30−36−43−50−57−64−71−78
1865−2−9−16−23−30−37−44−51−58−65−72−79
1970−2−9−16−23−30−37−44−51−58−65−72−80
2175−3−10−17−24−31−38−45−52−59−66−73−80
2280−3−10−17−24−31−38−45−52−60−67−74−81
Klasifikácia riek
Obtiažnosť zjazdov riek
Stupeň obtiažnostiCharakter tokuNároky na vodáka a jeho vybavenie
ZWPokojný, mierne prúdiaci tok bez prekážok a perejí.Základná znalosť ovládania lode, loď zaistená proti potopeniu, deti a neplavci vesty.
WW IĽahký tok s občasnými perejami.Znalosť ovládania lode, loď zaistená proti potopeniu, vhodné vesty a helmy, znalosť sebazáchrany.
WW IIRieka s perejami a vlnami, dobre čitateľná a viditeľná; úzke toky s rýchlejším prúdom a občasnými návalmi prúdu na breh a s možnosťou prekážok dobre viditeľných.Dobrá znalosť ovládanie lode, umenie rýchlo zastaviť, trénovanosť a skúsenosti; lode zaistené proti potopeniu, vhodné uzavreté alebo samovylievacie lode, vesta a helma, znalosť sebazáchrany, odporúčaná znalosť záchrany iných.
WW IIIŤažký tok s nepravidelnými vlnami a občasným valcom, niekedy zablokované, nečakané prekážky; u úzkych tokov neprehľadné miesta s perejami v meandroch s náhlymi prekážkami.Veľmi dobrá znalosť ovládania lode a taktiky jazdy na rýchlej a divokej vode, uzavreté lode alebo rafty, znalosť sebazáchrany a záchrany iných, vesta, prilba, neoprén, záchranné vybavenie, je možná jazda bez prezerania celého úseku.
WW IVVeľmi ťažký tok s veľkými perejami, valce, silné rozhrania, návaly vody, zablokované s úzkymi prejazdmi a stupňami.dtto. WW III, veľmi dobré znalosti záchrany, psychická odolnosť a trénovanosť, rýchle rozhodnutia, úsek vopred prezrieť.
WW VExtrémne ťažký tok, veľmi zablokované a neprehľadné, neustále pereje s málo miestami na zastavenie, vysoké kaskády a stupne, rýchly prúd.Veľmi rýchle rozhodnutia pod psychickým tlakom, veľká skúsenosť, veľmi dobre zohrané skupinky s praxou v záchrane a veľmi dobrým vybavením.
WW VIHranice zjazdnosti, kedy tok môže byť zjazdný v kombinácii s vhodným stavom vody a ďalšími podmienkami.ako WW V
Back to top button
Close
Close