Tatranské ľady

Bohuš Schwarzbacher vytvoril mapu 50 ľadov Vysokých Tatier a zverejnil ju v Tatranskom horolezeckom sprievodcovi (http://www.tatry.nfo.sk) a v Jamesáku 2/1997.

Podrobný sprievodca pre Tatranské ľady – tu.

1 – Adin úsmev, II/3, 3 dĺžky, 50o až 85o, Tisovky, Bielovodská dolina, zima 1982, V. Brichta a J. Ragas.

2 – Mrozekov ľad, II/4, asi 50 m, 85o, Tisovky, Bielovodská dolina, 10. 1. 1981, J. Michalko a B. Mrozek, 24. 1. 1981 sólo s istením M. Marek, najčastejšie lezený ľad v tejto oblasti.

3 – Kaskády, II/3 až 3+, 3 dĺžky, 50o až 75o podľa variantu, Tisovky, Bielovodská dolina, 10. 1. 1981, J. Michalko – B. Mrozek, M. Marek – T. Jánoš – J. Liďák.

4 – Oči plné ľadu, II/4+ až 5, 3 dĺžky, 50o až 90o, Tisovky, Bielovodská dolina, 10. 1. 1981, M. Marek – T. Jánoš – J. Liďák, sólo 23. 2. 1992, P. Závacký, najvážnejší ľad v oblasti.

5 – Vzdušný ľad, Tisovky, Bielovodská dolina. Tento voľne visiaci cencúľ sa hádam ešte nikdy nedotkol zeme, zatiaľ bol prelezený len s horným lanom, dobrý problém pre drytooling.

6 – Ľady pod Skorušniakmi, vpravo od Malého Mlynárovho žľabu sa v úzkych žliabkoch spadajúcich z hrebeňa Skorušniakov nachádza niekoľko krátkych kolmých ľadov, ktoré asi neboli vylezené.

7 – Veľký Mlynárov žľab, III/3 až 4 podľa variantu, do 75, pri dobrých podmienkach krásna ľadová túra alpského charakteru, prevýšenie na vrchol Veľkého Mlynára okolo 1000 m, pri novom snehu veľmi lavinózne.

8 – Ľad Mlynárových zubov, asi III/4, asi 85o, asi z polovice Veľkého Mlynárovho žľabu doprava k dvojdĺžkovému ľadu, koncom 80-tych rokov liezol K. Moravčík so spolulezcami

9 – Ľad pod Vyšnou Mlynárovou kopu, II/4 až 4+, 80až 90o, 1 dĺžka, , nástup Bielovodským žľabom, ľavou vetvou, ľad vyliezli v rámci svojej cesty Okná do spomienok na Vyšnú Mlynárovu kopu S. Glejdura a M. Heuger 23. 1. 1994.

10 – Český ľad, II/3 až 4+, 2 a pol dĺžky, 60o až 90o podľa variantu, Bielovodská dolina, populárny ľadopád s mnohými prelezmi, snažte sa vyhnúť kúpaniu v hučiacom potoku pod ľadovými škrupinami.

11 – Alternatívny ľad, II/6, 3 dĺžky, asi 200 m vľavo od Českého ľadu, delikátna 1. dĺžka, I. Koller a P. Packo, 2. 3. 2001.

12 – Ľad vpravo od Mlynárových Vidiel, II/3, 2 a pol dĺžky, 60o až 70o, Bielovodská dolina, pri dobrých podmienkach krásne alpské firnovo-ľadové lezenie.

13 – Ľad pod Rumanovým Mníchom, II/4 až 5, 1 dĺžka, do 90o, S. Glejdura ho liezol ako visiaci ciageľ, asi 1. free sólo január 1997, D. Kuráň.

14 – Škótsky strik, III/4+, 3 dĺžky, 60o až 80o, 14. 3. 1995, Peter Bačko sólo, krásny ľad v ľavej časti SV steny Kačacieho Mnícha, nástup z veľkého žľabu na Gerlachovské spády, potom doprava do strmého ľadového žliabku.

15 – Divá veža, Ľavá vetva, II/3+ až 4, 1 dĺžka, do 85o, 13. 2. 1995, S. Glejdura a spol., zrejme lezené už skôr.

16 – Divá veža, Pravá vetva, II/3+ až 4, 1 dĺžka, do 90o, 1. 3. 1995, P. Bačko a M. Paučo, možno lezené už skôr, ľadopády v Z stene zo Svišťovej doliny

17 – Bratislavský ľad, III/5, 3 dĺžky, do 85o, Predné Javorové sedlo, Javorová dolina, 13., 14. a 15. 1. 1980, J. Čapek, I. Halák, J. Kello, J. Pospiech, prelezené pomocou skôb. 1. voľné prelezenie 18. 1. 1981, M. Marek, T. Jánoš, L. Odstrčil, ľad za 2 a pol hodiny. 1. free sólo 28. 2. 1981, B. Mrozek.

18 – Titanová pasca, IV/5+ až 6, Rohový hrebeň, Javorová dolina, asi 6 dĺžok, ľad do 90o, 12. – 13. 1. 1973, P. Dieška – L. Páleníček. 1. voľné ľadové prelezenie – ?, 1. sólo 1. 3. 1992, P. Závacký.

19 – Komín návratov, III/4, dolu ľad asi 2 – 3 dĺžky , do 75o, Ríglové sedlo, Javorová dolina, 19. 3. 1972, P. Dieška, J. Hazucha, L. Páleníček za 12 hodín po predchádzajúcich pokusoch. 12. 1. 1980, K. Jakeš, B. Mrozek, J. Leska, prelezenie ľadov až do sedla za 5 hod. Sólo 10. 3. 1992, P. Závacký.

20 – Komín závratov, IV/6, asi 4 dĺžky kolmých ciagľov, 90o, Malá Ľadová veža, Čierna Javorová dolina, 28. 12. 1981, M. Marek – T. Jánoš, bez opakovania, málokedy vyľadnené, jeden z najťažších tatranských ľadov

21 – Marekov ľad na Veľkú Ľadovú vežu, III/5 až 5+, asi 50 m, 70o až 90o podľa variantu, 3. 4. 1981, M. Marek, istené sólo. Cestu opakoval v zime 1995 Jano Slančík s ľahšími variantami, pozri Jamesák 2/95, napriek tomu, že tam veľakrát sedel, jeho hodnotenie bolo 3… Pravdepodobne bez iných priestupov.

22 – SV roklina na Veľkú Ľadovú vežu, IV/4+, asi 7 dĺžok, nástup Ľadovými dolinkami, do 80o, nákres a priestupy v Jamesáku 1/97, 9. 3. 1975, D. Bakoš – V. Petrík.

23 – Bocekov ľadopád, Malý Kežmarský štít, III/5, do 90o, 1. prelezenie ľadu aj za pomoci skôb 23., 24. – 25. 2. 1975, Z. Drlík, P. Mižičko, M. Švec. Voľné prelezenie 6. 3. 1980, S. Glejdura a J. Lučenič za 6 hodín,

24 – Biely kvet, Kežmarská kopa, II/3 až 5, podľa S. Glejduru je cesta ťažšia, ak sa lezie celkom odspodu, 1. dĺžka po glazúrach býva veľmi nepríjemná

25 – Závojový ľad, II/5 ?, 1 dĺžka, ľad v ľavej stene žľabu do Veľkej Zmrzlej doliny

26 – Ľady do Malej Zmrzlej doliny

27 – Ľad v Kozom

28 – Ľady pod Svišťovkou, všetky tri posledné ľady sa využívajú na výcvik a sú menej významné, v ľadoch pod Svišťovkou však pri návšteve francúzskych lezcov vo februári 2000 vyliezli Ch. Moulin a Manu Pellissier zvilsý ciageľ za I/6 poeticky nazvaný Poďme sa milovať do kukurice

29 – Lomnický ľad (z Téryho kuloáru), II/4+, Malá Studená dolina, 2 dĺžky, do 90o, prvé free sólo asi D. Kuráň 1. 2. 1996

30 – Cyklistický ľad, II/4 až 5, ľavá časť Malej Žltej steny, Malá Studená dolina, 1 dĺžka, 27. 1. 1980, B. Mrozek – J. Leska, pravdepodobne voľne

31 – Trenažér

32 – Veverkov ľadopád, II/4, Slavkovský štít, 1 dĺžka, do 80o, 21. 12. 1980, K. Jakeš – B. Mrozek s tromi odsadnutiami, 1. sólo bez odsadnutia 1. 1. 1981, M. Marek

33 – Grószov ľad, spodná časť, II/2+, Slavkovský štít, 2 dĺžky, 50o až 75o,

34 – Grószov ľad, horná časť, II/3+ až 4, podľa podmienok a variantov, Slavkovský štít, 1 dĺžka, 70o až 85o

35 – Bibin ľad, II/6, Slavkovský štít, 1 dĺžka, visiace ciagle, do 90o, 17. 12. 1993, najťažší ľad P. Závackého, zatiaľ asi bez opakovania

36 – Stredohrot, Z stena – Ciageľ, II/4 až 4+, J. Michalko – V. Tatarka, ľad nebýva dotečený, veľa voľných prelezení

37 – Stredohrot, Z stena, ľadopád vpravo od Ciagľa, II/4, Š. Bednár – Ľ. Fábry

38 – Stredohrot, Z stena, ľadopád vľavo od žľabu spod Bráničky, II/3, Ľ. Fábry – K. Moravčík

39 – Ľadopád v záhradkách, II/5, 80 m, asi do 90o, asi 10 minút od Hrebienka smerom do Studenej doliny, pri lavičke odbočiť doľava smerom na Slavkovský hrebeň

40 – Orolínov ľad, II/3, Velická dolina

41 – Sopeľ, II/5, Velická dolina, 2 dĺžky, do 90o, jeden z najznámejších tatranských ľadov, asi 1. voľné prelezenie s 1 odsadnutím pri vŕtaní skôb, 9. 3. 1980, M. Marek – L. Rozsíval, free sólo 10. 2. 1992, P. Závacký

42 – Nevestin závoj, III/4, Velická stena, 1 dĺžka, do 85o

43 – Ľady z Veľkej štrbiny

44 – Ostrva, Filmársky žľab, II/3, 40 m

45 – Ľadopád v Patrii, II/3 až 4, do 80o

46 – Vyšné Baštové sedlo, tento komín je známa klasická mixová túra, nebýva vždy plne vytečený ľadom

47 – Skok v Mlynickej doline, I/2, podľa variantu do 85o

48 – Ľadopád do Veľkej záhradky, II/4+, 80 m, Hlinská dolina

49 – Ľadopád do Malej záhradky, II/3, Hlinská dolina

50 – Evin ľad do Prednej Krivánskej štrbiny z Nefcerky, dolu ľadopád, obtiažnosť? , hore skalný prah 5, A1, D. Becík – P. Tarábek, 13. – 14. 1. 1975

Back to top button
Close
Close